Emerson Process Management

O podjetjuOsnovni podatki: Intenta d.o.o.
Tovarniška 15
8270 KRŠKO
   
Direktor družbe: Borut Mlakar
   
Sedež podjetja: Tovarniška 15, 8270 KRŠKO
   
Poslovna enota: Ulica 11. novembra 57, 8273 LESKOVEC pri Krškem
   
ID za DDV: SI14296675
   
Matična številka: 152115200
   
Št. vpisa v sodni register: Registrirano pri Okrožnem sodišču v Krškem, številka reg. vložka 1/04191/00
   
Številka transakcijskega računa v obliki IBAN: SI56 0298 0009 1624 905
   
Telefon: +386 7 490 2240
Faks: +386 7 490 2241
Spletni naslov: www.intenta.si
Elektronska pošta:
   

Intenta d.o.o.
Tovarniška 15
8270 KRŠKO


ID za DDV: SI14296675
Matična številka: 152115200

Telefon: +386 7 490 2240
Faks: +386 7 490 2241
Email:
         

Intenta d.o.o., Tovarniška 15, 8270 Krško | Tel: +386 7 490 2240
Izdelava spletnih strani